Детальний огляд будівельного ринку за підсумками 1 кварталу 2021 року (ІНФОГРАФІКА) 0 53

Підсумки 1 кварталу 2021 року

У березні майже у всіх основних ВЕД відбулася зміна настроїв учасників ринку на оптимістичні та поліпшення показників їх діяльності.

Зазначене є свідченням адаптації суб’єктів економічної діяльності до ведення бізнесу в умовах карантинних обмежень – за даними Національного банку індекс очікувань ділової активності у березні 2021 року збільшився до 51,4 п. проти 48,8 п. у лютому 2021 року.

У 1 кварталі 2021 року відбулося уповільнення падіння ЗІВ [1] до 3 % («мінус» 4,2% у січні-лютому 2021 року та 2,9% у 1 кварталі 2020 року відповідно).

Позитивний внесок у динаміку ЗІВ було сформовано внаслідок зростання роздрібного сегмента внутрішньої торгівлі, інші види економічної діяльності діяли у бік зменшення негативного тиску на зведений індекс виробництва в цілому.

Як результат, за оперативною оцінкою Держстату скорочення ВВП становило на рівні 2% (падіння на 2,8% у січні-лютому 2021, на 1,2% у 1 кварталі 2020).

У Минрегиона забрали право разрабатывать строительные нормы

У січні-березні 2021 року низька інвестиційна активність з боку держави та підприємств реального сектору через запровадження карантинних заходів в окремих регіонах обмежували можливість розширювати та оновлювати площі виробничої та комерційної нерухомості. За даними Держказначейства у січні-березні 2021 року (п/п) капітальні видатки зведеного бюджету менші на 32,9% у порівнянні з січнем-березнем 2020, що є результатом перегляду пріоритетності напрямків фінансування на користь поточних видатків – у січні-березні 2021 обсяги будівництва інженерних споруд скоротилися на 19,1%.

За підсумком кварталу скорочення нежитлового будівництва становило 12,3%.

З іншого боку, пожвавлення іпотечного кредитування внаслідок реалізації програм з іпотечного кредитування та фінансового лізингу житла сприяли нарощуванню будівництва у сегменті житлової нерухомості на 1,4%.

Як результат, у 1 кварталі 2021 року (п/п), індекс будівельної продукції скоротився на 12,3% (у січні-березні 2020 – «мінус» 4,5%).

ДІАМ визначено органом державного ринкового нагляду за будівельною продукцією

[1] Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) показує динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексах фізичного обсягу виробництва ВЕД «Сільське господарство», ВЕД «Промисловість», ВЕД «Будівництво», ВЕД «Транспорт» та ВЕД «Оптова та роздрібна торгівля». Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв’язок з динамікою ВВП. Тому, оцінювальний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

Індекс капітальних інвестицій в будівництві до аналогічного періоду попереднього року скоротився до 80,8% (82% у 1 кварталі 2020) внаслідок інвестиційної паузи у більшості підприємств реального сектору.

У структурі інвестицій до аналогічного періоду попереднього року в обрахунку в іноземній валюті відбулося падіння за всіма сегментами:

у житловому – на 29% до 295 млн дол. США нежитловому – на 21% до 341 млн дол. США інженерному будівництві – на 1% до 662 млн дол. США

Частка капітальних інвестицій в нежитлове будівництво склала 11,3% від загального обсягу (14,3% у 1 кварталі 2020 року).

 

З точки зору джерел фінансування доля бюджетних коштів становила 7,3% проти 7,4% за у січні-червні 2020 року.

На тлі зниження ділової та кредитної активності зросла частка інвестицій внаслідок власних коштів підприємств – 78,2% проти 73,2% за аналогічний період 2020 року.

Обсяг виробленої будівельної продукції у 1 кварталі 2020 року становив 0,9 млрд дол. США.

Обсяг виробленої продукції у нежитловому будівництві скоротився на 10% до 0,28 млрд дол. США.

У житловому будівництві зростання на 2,8% до 0,2 млрд дол. США.

Обсяг виробленої продукції в інженерному будівництві скоротився на 8% до 0,4 млрд дол. США.

За даними Держстату у січні-березні 2021 року частка нового будівництва складала 44,5%, ремонту (капітального та поточного) – 27,9% та реконструкції та технічного переоснащення – 27,6%.

 

За інформацією Держстату загальна площа прийнятих до експлуатації нежитлових будівель[1] у 1 кварталі 2021 року становила 0,9 млн м2 (зростання на 10% до аналогічного періоду попереднього року).

[1] Примітка. Відповідно до інформації Держстату, джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку із запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців 2020 року та 2020 рік, яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та його територіальних органів.

 

У структурі нежитлових будівель відбулося перерозподілення часток від категорії «інші» на користь «промислових приміщень та складів» та «торговельних приміщень». Частка промислових та складських зросла з 18% у 1 кварталі 2020 року до 38% (номінально зростання у 2,3 раза), частка торговельних — з 15% до 24% відповідно (зростання в 1,7 раза).

Слід зауважити, що зазначені дані можуть містити суттєву похибку внаслідок недосконалості процесу переходу на Єдину електронну систему у сфері будівництва, та за інформацією Держстату, можуть бути актуалізовані. 

Зростання цін у будівельній галузі відбулося на тлі збільшення рівня витратності виконання будівельних робіт на тлі здорожчання проміжних матеріалів.

За даними Держстату у січні-березні 2021 року (п/п) ціни у будівництві зросли на 13% («плюс» 1,3% у січні-березні 2020 року, ціни на гумові та пластмасові вироби, іншу неметалеву мінеральну продукцію – на 4,1% («плюс» 2,7% відповідно), металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування – на 32,7% («мінус» 14% відповідно).

Загальна площа прийнятих до експлуатації житлових будівель у 1 кварталі 2021 року становила 2,3 млн м2, що на 21% вище, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

 

Ставка за новими кредитами за 9 місяців 2020 року в середньому за період в ЗЕД «Будівництво» склала 18%, при цьому рентабельність діяльності будівельних підприємств за даними Держстату становила 1,1%.

Генпланы городов придется переписывать, Кабмин ввел новые ограничения на строительство

Интересно и спецтехнике: новая линейка гидромеханических бульдозеров Shantui

 

 
Источник: uscc

Previous ArticleNext Article

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *