У Мінрегіоні розповіли про перспективи розв’язання проблеми побутових відходів в Україні 0 35


Що зараз?

Запровадження ефективного поводження з відходами є одним з пріоритетів діяльності Міністерства розвитку громад та територій. Про пріоритети у цій сфері, впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пункта, залучення міжнародної фінансової підтримки та перспективи розв’язанны проблеми сміття розповіла заступник начальника Управління благоустрою територій та комунального обслуговування – начальник відділу поводження з побутовими відходами Людмила Полтораченко.

В Україні щороку утворюється близько 54 мільйонів кубометрів побутових відходів, або близько 9 мільйонів тонн, які захоронюються на 6 тисячах сміттєзвалищах та полігонах загальною площею понад 9 тисяч га.

Донедавна економічний аспект не був вирішальним фактором у визначенні державної стратегії в сфері управління відходами. Проте втрата економічної вигоди від нераціонального управління є досить значною. На сьогодні Україна щороку втрачає мільйони тонн вторинної сировини, що містяться у відходах, які потенційно можуть бути відновлені або повторно використані. Вторинна сировина становить дуже малу частку виробничих матеріалів, що використовуються в Україні.

Що зроблено та що необхідно зробити

Впроваджено роздільне збирання побутових відходів на прибудинкових територіях. На сьогодні у 1462 населених пунктах впроваджується роздільне збирання побутових відходів, що у півтора рази більше, ніж у минулому році.

У 28 населених пунктах працюють 34 сміттєсортувальні лінії, у 17 населених пунктах будуються сміттєсортувальні комплекси.

Однак, досягнуті показники не відповідають потребі у вторинній сировині існуючим потужностям в Україні. Щорічно на сміттєпереробні підприємства України потрапляє 100 тисяч тонн картонно-паперової продукції, 160 тисяч тонн полімерів, 50 тисяч тонн ПЕТ-пляшки, 460 тисяч тонн склобою. На сьогодні діють 17 підприємств з переробки макулатури, 39 – з переробки полімерів, 19 – з переробки ПЕТФ-сировини, 16 – з переробки склобою. Обсяг зібраних ресурсоцінних компонентів завдяки роздільному збору побутових відходів мешканцями у контейнери на прибудинковій території, сортувальним лініям на полігонах та через пункти вторинної сировини становить лише 40% від потужностей сміттєпереробних заводів. Обсяг вимушеного імпорту вторинної сировини для функціонування діючих підприємств по переробці становить 400 тисяч тонн. За умови здійснення роздільного збору побутових відходів у всіх населених пунктах не існувала б потреба у завезенні з-за кордону для завантаження діючих на території України підприємств по переробці вторинної сировини.

Зменшено тіло полігону за рахунок вилучення біогазу. Після внесення змін до Закону України «Про забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» у 2015 році, до якого Мінрегіоном було додано розділи щодо збільшення «зеленого» тарифу для електроенергії з біомаси та біогазу з побутових відходів. Наразі в Україні спостерігається тенденція збільшення кількісті полігонів, на яких влаштовано систему вилучення біогазу та встановлено когенераційні установки для вироблення теплової чи електричної енергії.

Сьогодні на 19 полігонах влаштовано систему вилучення біогазу, де експлуатуються когенераційні установки для вироблення теплової та електричної енергії. Кількість добутого біогазу за 2019 рік станом на 01 вересня 2019 становить близько 7385 тисяч м3. Кількість виробленої електроенергії за 2019 рік станом на 01 вересня 2019 – понад 8997 тисяч кВт/год.

Залучено міжнародну фінансову підтримку. У вересні 2017 року прийнято план зовнішніх інвестицій ЄС (EIP), спрямований на заохочення інвестицій в країнах-партнерах у регіоні сусідства ЄС. Управління відходами є однією з пріоритетних областей інвестицій муніципального сектору.

В рамках Другого проекту розвитку міської інфраструктури, що фінансується Світовим банком, планується будівництво заводу з переробки твердих відходів у Харкові. Це включає будівництво муніципальної установки з переробки твердих побутових відходів, систему збору звалищного газу і виробництва електроенергії, а також інші роботи.
ЄІБ фінансує Проект муніципальної інфраструктури України на суму 400 мільйонів євро, включаючи сектор муніципальних відходів.

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро по співпраці для сприяння реформам децентралізації в Україні.

З 2010 року DESPRO надає підтримку пілотним проектам з управління твердими відходами. Проекти реалізуються в Тульчинському районі (Вінницька область).
Не менш важливо на законодавчому рівні зобов’язати виробників товарів фінансувати заходи по організації збору продукції, що стала відходами, та її подальшого перероблення. Така участь у фінансуванні системи поводження з побутовими відходами значно скоротить об’єм потрапляння відходів на полігони.

Головні напрями державного регулювання у сфері управління відходами в найближчі десятиліття з урахуванням європейських підходів визначає Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. Одним із завдань Стратегії є забезпечення у 2023 році перероблення 15% побутових відходів за допомогою стимулюючих інструментів, збільшення кількості населення, яке здійснює роздільне збирання побутових відходів та введення в експлуатацію нових сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів.

Існує два основних способи отримання енергії з побутових відходів – біогаз із органічних відходів та RSF-паливо для цементних печей та тепло-електростанцій. Обидва способи є цікавими для підприємців, адже мають високу ймовірність швидкої окупності інвестицій (до семи років).

Зростання відновлюваних джерел енергії, правильне видалення та повторне використання побутових відходів є важливими елементами забезпечення кращого майбутнього для нових поколінь.

Як працюватиме ефективний ринок поводження з побутовими відходами?

Для стимулювання дотримання ієрархії управління відходами, забезпечення повного відшкодування витрат та забезпечення фінансування заходів у сфері управління відходами впроваджуються такі економічні інструменти:

встановлення ставок екологічного податку, що справляється за захоронення відходів на полігонах, залежно від виду відходів та класу полігону; впровадження системи, за якої утворювачі та володільці відходів сплачують лише за фактичну вагу відходів, що не є придатними для підготовки повторного використання та відновлення, та створюються стимули для роздільного збирання відходів; впровадження системи розширеної відповідальності виробника для специфічних видів відходів та заходів для підвищення її організаційної та економічної ефективності; впровадження депозитних схем та інших заходів для заохочення ефективного збирання використаних продукції та матеріалів; надання податкових пільг для стимулювання повторного використання та благодійного пожертвування продукції; оподаткування продукції, відходи якої спричиняють значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, з метою зменшення споживання такої продукції та стимулювання впровадження найкращих доступних технологій та методів управління для їх рециклінгу; стимулювання використання продукції та матеріалів, що були отримані внаслідок рециклінгу; надання фіскальних і кредитних пільг для фінансової підтримки проведення наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій оброблення та рециклінгу відходів.

Читайте також 

Предыдущая статьяСледующая статья