Зміни до ДБН «Склад та зміст проектної документації на будівництво» 0 37

Зміни до ДБН А.2.2-3:2014

Мінрегіон оприлюднив першу редакція проєкту Зміни №2 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Загалом вказана Зміна покликана привести норми ДБН А.2.2-3:2014 у відповідінсть з положеннями чинного законодавства України, яке з часу затвердження самого ДБН та Зміни №1 до нього, суттєво змінилося.

Вказаним проектом, зокрема, пропонується виключити технічне переоснащення із сфери застосування ДБН А.2.2-3:2014 (приводиться у відповідність до положень ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Термін капітальний ремонт також заропоновано змінити: сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території, у тому числі щодо організації доступності в обє’кті для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Термін проекті роботи викласти в новій редакції: роботи, які пов’язані зі створенням проектної документації на будівництво та інформаційної моделі об’єкту будівництва.

А термін реконструкція доповнити: перебудова прийнятого в експлуатацію існуючого об’єкта, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг, у тому числі щодо організації доступності в обє’кті для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

Також запропоновано нові редакції наступних термінів:

частина — визначена проектною документацією (інформаційною моделлю) на реконструкцію або капітальний ремонт частина об’єкта, якою не передбачається збільшення навантажень на фундаменти, мережі тепло- , водо- , газо- , електропостачання та/або втручання в несучі та огороджувальні конструкції, а також інженерні системи загального користування об’єкта без повного призупинення його використання за функціональним призначенням. черга будівництва — визначена проектною документацією (інформаційною моделлю) частина комплексу (будови) — будинки, будівлі, споруди, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, введення в експлуатацію якої частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, її безпечну експлуатацію та самостійне функціонування. Проектна документація на чергу будівництва може підлягати затвердженню. Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси.

Категорії наслідків будуть замінені класами відповідальності, а також будуть відкориговані пункти, що стосуються стадій проектування об’єктів СС2 та СС3.

Окрім того, вноситься ще низка інших змін та коригувань.

 

Интересно узнать: ТОП-5 подарков для настоящих мужчин на 14 февраля
Юрій Брикайло  
Источник: dreamdim

Предыдущая статьяСледующая статья

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *